Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Barva

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Barva  


V některých zemích se lidé dělí podle své barvy1, resp. podle pigmentace své pokožky. Potom se rozlišují běloši2 a barevní3. V důsledku sňatku osobz různých rasových a etnických skupin nebo osob s různou barvou pleti dochází k míšení4. Výsledkem míšení je osoba smíšené krve5.

  • 1. Barvou se zde rozumí barva pleti.
  • 2. Běloch je osoba bílé pleti n. bílá osoba (angl.).
  • 3. Barevní jsou osoby barevné pleti na rozdíl od bělochů.
  • 4. Při míšení n. křížení dochází zpravidla k míšení příslušníků různých ras. Potomci narození ze svazků, kdy rodiče pocházejí z různých rasových skupin, se nazývají míšenci; mají smíšenou krev (angl.) nebo smíšené rodiče (angl.). Pro některé typy míšenců existují zvláštní ter., např. při míšení černocha a bělocha je potomkem mulat, při míšení bělocha a amerického indiána mestic apod. V angl. existuje i ter. pro míšence evropského a asijského původu eurasian. V angl. zejména v USA se nahrazuje pejorativní název pro černocha negr ter. afroameričan.


More...