Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Církevní sňatek

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Církevní sňatek  


V některých zemích mohou být zákonné svazky uzavřeny jen občanským sňatkem1, uzavřeným předepsaným způsobem před občanským orgánem. Jiná zákonodárství přiznávají právní platnost také církevním sňatkům2, uzavřeným v souhlase s církevním právem. Společenské a právní postavení může být v některých zemích přiznáno v souhlase s místními tradicemi i faktickým manželstvím3, založeným na místních nebo kmenových zvycích. Někdy se tyto svazky označují jako konsensuální manželství4 nebo svobodné svazky5, ev. též dočasné svazky6, které tím, že nejsou právně zakotveny, nemají zpravidla tak stabilní povahu a představují různé formy nesezdaného soužití7. Dvě osoby rozdílného pohlaví žijící trvale společně se označují jako pár8; oba jednotlivci se považují za partnery.

  • 2. V pojetí katolické církve je sňatek svátost a církevní sňatek proto mohou uzavřít pouze osoby svobodné nebo ovdovělé,
  • 3. Tento typ manželství se někdy označuje jako konkubinát; uváděný právní ter. se používá stále méně. V přesném smyslu žena žijící ve faktickém manželství bez legálního statusu je právně konkubína, zejména v polygamních společnostech. Dnes se pro osoby žijící v těchto typech manželství používá spíše ter. druh, družka, event. přítel, přítelkyně (fr.), společník, partner (angl.) apod.
  • 8. Ve smyslu manželský pár (501-8).


More...