Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Stařecká sešlost

Z Demopædia
Verze z 2. 2. 2010, 17:00, kterou vytvořil NBBot (diskuse | příspěvky) (Zdeněk Pavlík - Květa Kalibová 2005)
Přejít na: navigace, hledání
Stařecká sešlost  


V rámci analýz úmrtnosti se věnuje zvláštní pozornost některým dalším aspektům. Je to především endogenní úmrtnost1 jako důsledek genetické konstituce jednotlivce, vrozené vývojové vady2 nebo poranění spojené s porodem, a degenerativní choroby spojené se stářím, tzv. nemoci stáří. Naproti tomu exogenní úmrtnost3 je způsobena vnějšími příčinami jako jsou např. infekční a parazitární nemoci (423-4), nemoci dýchacího a trávícího ústrojí, úrazy a úmrtí dětí při porodu apod. Zvláštní pozornost je věnována také úmrtím jako následkům pracovních úrazů, úmrtím spojeným s těhotenstvím (602-5), porodem (603-4) a šestinedělím4. Posledně uvedená úmrtí tvoří mateřskou úmrtnost5; k je-jímu vystižení se používá index mateřské úmrtnosti6, vypočtený jako počet zemřelých žen v důsledku mateřské úmrtnosti vztažený k počtu narozených daného roku. Pokud jde o úmrtí na stařeckou sešlost7, vyvolávají pozornost z hlediska hodnocení kvality zápisu o příčině úmrtí; vysoký podíl zemřelých na tato příčinu ukazuje na jejich nepřesné určování.

  • 1. , 3 Endogenní úmrtnost vzhledem k tomu, že podle předpokladu není ovlivněna vnějšími příčinami, nazývá se též někdy biologická úmrtnost. Zejména kojenecká úmrtnost (410-1) bývá rozdělena na endogenní kojeneckou úmrtnost a na exogenní kojeneckou úmrtnost.
  • 4. Syn. je puerperium, viz též 603-6; od tohoto ter. je odvozena puerperální úmrtnost.
  • 7. Syn. je senilita; v č. se senilitou rozumí psychická sešlost.


{{Lang_more_-{{{Lang}}}}}