Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Vdova

Z Demopædia
Verze z 4. 2. 2010, 23:55, kterou vytvořil NBBot (diskuse | příspěvky) (Zdeněk Pavlík - Květa Kalibová 2005)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Vdova  


Ukončení manželského života1, který může trvat různě dlouho, znamená konec svazku2 n. zánik manželství3, tzn. přerušení vzájemných právních vztahů, které z manželského svazku vyplývaly. Především dává možnost bývalým manželům uzavřít nový zákonný svazek (501-3). Zánik manželství může být důsledek úmrtí jednoho z manželů (501-5); manžel, který přežil, se pak nazývá podle pohlaví vdovcem4 nebo vdovou5. Ovdovělé osoby6 žijí poté ve stavu vdovství7.

  • 3. Zánikem manželství se z něho stává rozpadlé manželství (fr.) k němuž může dojít ovdověním nebo rozvodem (511-1).
  • 5. Některé společnosti nepřipouštějí nový sňatek vdov. Ve Francii je nový sňatek povolen vdovám teprve po určité vdovské lhůtě (fr.), která činí 300 dní po úmrti manžela; cílem je vyloučit nejasnosti při určování otcovství (114-6) pohrobka (fr.), tj. dítěte narozeného až po úmrtí manžela.
  • 6. Ovdovělé osoby n. ovdovělí, tj. ovdovělí muži a ovdovělé ženy.
  • 7. Syn. je ovdovění.


More...