Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Úmrtnost ze zaměstnání

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Úmrtnost ze zaměstnání  


Studium diferenční úmrtnosti1 se zabývá sledováním rozdílů v intenzitě úmrtnosti mezi různými skupinami obyvatelstva. Jestliže jedna část populace má vyšší intenzitu úmrtnosti než druhá, hovoříme o její nadúmrtnosti2. Rozdíly v úrovni úmrtnosti různých skupin obyvatelstva roztříděných podle zaměstnání označujeme jako úmrtnost podle zaměstnáni4. Tento ter. nelze zaměňovat za ter. úmrtnost ze zaměstnání5, tj. úmrtnost, která je způsobena přímo rizikem určitého zaměstnání, resp. nadúmrtností způsobenou daným zaměstnáním, které též vyvolává nemoci ze zaměstnání6

  • 1. Diferenční úmrtnost studuje rozdíly v úrovni úmrtnosti (něm., rus.) mezi různě vymezenými skupinami obyvatelů.
  • 2. V tomto smyslu se hovoří o mužské nadúmrtností, např. v některých věkových skupinách.
  • 3. Nadúmrtnost je možno vyjádřit ukazatelem nadúmrtností.
  • 6. Syn. v č. jsou nemoci z povolání; o rozdílu mezi zaměstnáním ^povoláním viz 352.


More...