Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Školní ročník

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Školní ročník  


Ter. třída1 může označovat skupinu žáků2, která má stejného učitele3; stejný ter. však může označovat i školní učebnu4. Žáci, kteří jsou na škole ve stejné úrovni vzdělávání, vytvářejí školní ročník5. Ter. student6 se většinou užívá pro posluchače vysokých škol, někdy též pro žáky středních škol.

  • 2. Žákem je zpravidla označován školák na základní škole; školák však označuje někdy žáka nebo studenta (angl.), který dostává stipendium a je tedy vlastně stipendista.
  • 3. Ter. učitel může být v č. označen vyučující nebo přednášející na kterémkoli stupni vzdělávání; kromě toho pro učitele na vyšších stupních existují zvláštní pojmenování, např. na druhém a třetím stupni profesor. Někde existuje zvláštní ter. pro učitele základní školy (fr.).
  • 4. V tomto smyslu je školní učebna syn. třídy.
  • 5. Někdy se používá pouze ter. ročník, avšak v jiném významu než ter. (116-1*).
  • 6. Student na vysoké škole se často nazývá též posluchač. V některých zemích (např. ve Francii, Velké Británii a USA) se rozlišují studenti podle toho, zda již dosáhli prvního diplomu (u nás bakalářského) a jestli dále pokračují ve studiu (u nás magisterském); systémy v různých zemích se však odlišují.


More...