Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

23

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.


zpět na Hlavní strana | Předmluva |
Kapitola | Úvod | Základní pojmy index 1 | Zpracování demografických statistik index 2 | Stav obyvatelstva index 3 | Úmrtnost a nemocnost index 4 | Sňatečnost a rozvodovost index 5 | Porodnost index 6 | Populační růst a demografická reprodukce index 7 | Migrace index 8 | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje index 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

23

230

Přesnost1 demografických statistik závisí do značné míry na úplnosti2 sečtení jednotlivců, skupin nebo událostí, které jsou předmětem zjišťování. Vynechání3 vede k podhodnocení4, na druhé straně vícenásobné započítání5 k nadhodnocení6 zjišťovaných údajů. Dalšími zdroji chyb mohou být chybná výpověď7 nebo chyby třídění8. Pro odhalení nepřesnosti se provádějí kontrolní průzkumy9 nebo průzkumy kvality10. K nepřesnosti výsledků může vést také nezodpovězení některých otázek nebo poskytnutí neúplných informací; na jejich velikost ie možno usuzovat podle podílu případů, zařazených do skupiny neudáno11

  • 3. Ve stejném smyslu je možno hovořit o nezapočtení nebo úniku.
  • 5. Při vícenásobném započítávání dochází nejčastěji ke dvojnásobnému započítávání.
  • 11. Ve stejném smyslu se používá ter. nezjištěno, neznámo, neurčeno, špatně určeno apod.


* * *

retour à Hlavní strana | Předmluva
Kapitola | Úvod | Základní pojmy | Zpracování demografických statistik | Stav obyvatelstva | Úmrtnost a nemocnost | Sňatečnost a rozvodovost | Porodnost | Populační růst a demografická reprodukce | Migrace | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje |
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93