Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

92

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


60px Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.


zpět na Hlavní strana | Předmluva |
Kapitola | Úvod | Základní pojmy index 1 | Zpracování demografických statistik index 2 | Stav obyvatelstva index 3 | Úmrtnost a nemocnost index 4 | Sňatečnost a rozvodovost index 5 | Porodnost index 6 | Populační růst a demografická reprodukce index 7 | Migrace index 8 | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje index 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

92

920

V mnoha studiích je obyvatelstvo rozděleno do řady sociálních skupin 1 podle zaměstnání, příjmu, vzdělání nebo podobných charakteristik sociálního statusu. Jedna z těchto skupin je sociální třída 2. Rozdělení společnosti do řady takových skupin se nazývá sociální stratifikace 3. Pohyb mezi jednotlivými sociálními skupinami se označuje jako sociální mobilita 4; v sociální hierarchii se rozlišuje vzestupná mobilita 5 a sestupná mobilita 6. Mobilita dětí vzhledem k sociální příslušnosti jejich rodičů se označuje jako mezigenerační sociální mobilita 7.

  • 3. Zvláštní postavení v sociální hierarchiikasta jako uzavřená sociální skupina.
  • 7. Sociální mobilita jednotlivce v průběhu jeho života se označuje jako nitrogenerační mobilita.

921

Pracovní mobilita 1 je obecný termín, který zahrnuje změnu zaměstnání 2 jednotlivce, pod kterou myslíme profesní mobilitu 3, změnu zaměstnavatele 4 nebo změnu ekonomického odvětví 5.

922

Zájem o problémy starých osob (324-8) a o demografické stárnutí (326-3) podnítil vznik studií, které se jako zvláštní obor zahrnují do gerontologie 1, do níž patří též lékařský obor geriatrie 2.

* * *

retour à Hlavní strana | Předmluva
Kapitola | Úvod | Základní pojmy | Zpracování demografických statistik | Stav obyvatelstva | Úmrtnost a nemocnost | Sňatečnost a rozvodovost | Porodnost | Populační růst a demografická reprodukce | Migrace | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje |
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93