Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

92

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.


zpět na Hlavní strana | Předmluva |
Kapitola | Úvod | Základní pojmy index 1 | Zpracování demografických statistik index 2 | Stav obyvatelstva index 3 | Úmrtnost a nemocnost index 4 | Sňatečnost a rozvodovost index 5 | Porodnost index 6 | Populační růst a demografická reprodukce index 7 | Migrace index 8 | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje index 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

92

920

V mnoha studiích je obyvatelstvo rozděleno do řady sociálních skupin1 podle zaměstnání, příjmu, vzdělání nebo podobných charakteristik sociálního statusu. Jedna z těchto skupin je sociální třída2. Rozdělení společnosti do řady takových skupin se nazývá sociální stratifikace3. Pohyb mezi jednotlivými sociálními skupinami se označuje jako sociální mobilita4; v sociální hierarchii se rozlišuje vzestupná mobilita5 a sestupná mobilita6. Mobilita dětí vzhledem k sociální příslušnosti jejich rodičů se označuje jako mezigenerační sociální mobilita7.

  • 3. Zvláštní postavení v sociální hierarchiikasta jako uzavřená sociální skupina.
  • 7. Sociální mobilita jednotlivce v průběhu jeho života se označuje jako nitrogenerační mobilita.

921

Pracovní mobilita1 je obecný termín, který zahrnuje změnu zaměstnání2 jednotlivce, pod kterou myslíme profesní mobilitu3, změnu zaměstnavatele4 nebo změnu ekonomického odvětví5.

922

Zájem o problémy starých osob (324-8) a o demografické stárnutí (326-3) podnítil vznik studií, které se jako zvláštní obor zahrnují do gerontologie1, do níž patří též lékařský obor geriatrie2.

* * *

retour à Hlavní strana | Předmluva
Kapitola | Úvod | Základní pojmy | Zpracování demografických statistik | Stav obyvatelstva | Úmrtnost a nemocnost | Sňatečnost a rozvodovost | Porodnost | Populační růst a demografická reprodukce | Migrace | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje |
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93