Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Analfabet

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Analfabet  


Obyvatelstvo můžeme třídit také podle dosaženého stupně vzdělání1. Osoby, které umějí číst a psát, se označují jako alfabeti2; naopak osoby, které po dosažení určitého věku neumějí číst a psát, se označují jako analfabeti3. Statistika vzdělání4 třídí osoby zpravidla podle délky školní docházky5 nebo méně často podle věku při ukončení školy6 . Obyvatelstvo je možno třídit také podle získaných vysvědčení7, která závisí na organizaci vzdělávání8 a v jednotlivých zemích se liší.

  • 1. Základní stupeň vzdělání se získává zpravidla absolvováním povinně školní docházky.
  • 2. Ter. alfabet je neologismus pro označení gramotné osoby. Ukazatel gramotnosti může být konstruován jako podíl alfahetů v celé populaci starší 10 let apod.
  • 3. Analfabet n. negramotný; někdy se osoby, které umějí pouze číst, ale nikoli psát, označují jako pologramotné.
  • 4. Statistika vzdělání může být statistikou dosaženého vzdělání, statistikou podle stupně vzdělání nebo i dříve resp. v č. zemích statistikou gramotnosti.
  • 5. Délka školní docházky může být u vyšších stupňů škol označena jako délka studia (fř.); ve stejném smyslu může být jako kritéria použito počtu dokončených let studia (šp.) nebo dosaženého stupně studia (angl.).
  • 7. Při formálním ukončení školní docházky nebo studia jsou zpravidla vydávána různá vysvědčení, která mají rozličná pojmenování, např. diplomy.


More...