Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Chyba odhadu

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Chyba odhadu  


Populační odhady1 týkající se velikosti populace a jejího složení k různým datům v minulosti i současnosti mohou být prováděny různými metodami, včetně těch, které se používají pro populační projekce (720-1). Demografické odhady2 zahrnují kromě odhadů velikosti populací také odhady jejich různých charakteristik jako je úroveň plodnosti, úmrtnosti apod. Odhady velikosti populace k určitému datu, které se nachází mezi dvěma nebo více sčítáními, se označují jako intercensální odhady3. Chyba odhadu4 je rozdíl mezi velikostí populace zjištěné novým sčítáním lidu &; odhadnuté k datu sčítání na základě minulého sčítání, bilance přirozené měny a migračního salda (805-2). Tento rozdíl představuje bilanci chyb v datech o počtech živě narozených, zemřelých, migračního salda a samotného sčítání.

  • 3. Oproti intercensálním odhadům postcensální odhady vycházejí pouze z posledního sčítaní.


More...