Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Cizinec, spřechodným bydlištěm

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Cizinec, spřechodným bydlištěm  


Ter. naturalizace1 označuje udělení státního občansfrí cizinci (303-2), který se tím stane naturalizovaným2. K prokázání této skutečnosti se vydává osvědčení o státním občanství3; v některých zemích existuje právní možnost odnětí státního občanství4, jehož důsledkem je ztráta státního občanství5. Třídění obyvatelstva podle státní příslušnosti může být komplikováno existencí dvojího státního občanství6. Mezi cizinci se někdy rozeznávají cizinec se stálým bydlištěm7 v dané zemi a cizinec s přechodným bydlištěm8.

  • 1. K naturalizaci může v některých zemích dojít též jiným způsobem než udělením, např. prohlášením státního občanství (fh), jsou-li splněny určité podmínky.
  • 4. Odnětí státního občanství n. též zrušení státního občanství (něm., šp.).
  • 7. V tomto smyslu se používá někdy též ter. cizozemec (fr.). U nás existují navíc kategorie cizinců s povolením k dlouhodobému a trvalému pobytu.
  • 8. V případě cizince s přechodným pobytem jde většinou o cizince na návštěvě (angl.).


More...