Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Cyklické kolísání

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Cyklické kolísání  


Pozorování událostí v časovém sledu, např. počet narozených v měsících následujících po sobě, vytváří časovou řadu1; analýza takové řady umožní někdy odhalit její trend2 a ev. též její kolísání3. Jestliže toto kolísání má pravidelný charakter, hovoříme o cyklickém kolísání4, jestliže je závislé na ročních obdobích, lze je označit jako sezónní kolísání5. V případě, že nemá pravidelný charakter, jde o nepravidelné kolísání6, které může být důsledkem mimořádných událostí nebo to mohou být náhodná kolísání7.

  • 2. V podobném smyslu hovoříme o celkové tendenci n. o dlouhodobém trendu.
  • 3. Někdy hovoříme ve stejném smyslu o výkyvu n. o variaci časové řady. Ter. variace má však ve většině jazyků širší význam.
  • 4. Syn. je kolísání periodické.
  • 5. Sezónní se někdy používá jako syn. periodické.
  • 6. Nepravidelnosti, které přetrvají, když se vyloučí definovatelné výkyvy, vytvářejí reziduální kolísání, která jsou podstatou nepravidelného kolísání*, tímto ter. se zdůrazňuje nepředvídatelnost poruch, které nastaly v důsledku výjimečných událostí.
  • 7. Jestliže jde o malý počet pozorování, všechny nebo část nepravidelností je možno přičíst náhodě; pak lze též hovořit ve stejném smyslu o náhodných výkyvech.


More...