Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Databanka

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Databanka  


Uživatel (225-5) může řešit problémy buď vytvořením programu (225-8) v obecném programovacím jazyku1 jako jsou např. FORTRAN nebo BASIC, ev. v různých speciálních jazycích, nebo pro jejich řešení použít standardních programů, které jsou uloženy ve vnitřní paměti (226-2) počítače jako systém ovládání databáze, jenž umožňuje vytvořit a udržovat databanku2, dále program zpracování průzkumů3 a soubor statistických programů4. Zařízení, která se používají pro vstup a výstup informací z počítače, se mohou lišit podle způsobu zpracování. Při dávkovém zpracování7 je normálním zařízením vstupu a výstupu snímač5 a řádková tiskárna6, při způsobu sdílení času9 je normálním zařízením vstupu a výstupu klávesnice terminálu8. V obou případech může být vstupní jednotka místně vzdálená od počítače.

  • 1. Kromě programovacích jazyků mohou být použity i jiné druhy jazyků k použití počítače; takový jazyk se obvykle nazývá pracovně řídící jazyk.
  • 2. Jde vlastně o systém ovládání databáze. 5 Syn. snímače je v č. čtecí zařízení.
  • 8. Někdy se označuje prostě terminál nebo ovládací pult.
  • 9. Někdy se v odb. řeči používá též angl. ter. timesharing.
  • 10. V případě, že počítač je vzdálen od vstupního zařízení, hovoří se o vzdáleném terminálu n. o vzdáleném zpracování.


More...