Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Datum narození

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Datum narození  


Demografické stárnutí (326-3) je nutno odlišovat také od individuálního stárnutí1 a od prodlužování délky lidského života n. od prodlužování lidského života2 jako důsledku zlepšování životních podmínek a lékařské péče. Indivi-duální fyziologický věk3 závisí na stavu tkání a orgánů člověka, mentální věk4 na úrovni jeho duševních schopností v porovnání s průměrnými schopnostmi lidí ve shodném věku. Naproti tomu chronologický věk5 je počítán od data narozeni6 .

  • 1. V případě jednotlivých osob mluvíme také o jejich stárnutí.
  • 2. Při prodlužování lidského života dochází ke zvyšování dlouhověkosti.
  • 4. Mentální vek určuje v jistém smyslu duševní zralost (něm.).
  • 6. Porovnáním mentálního a chronologického věku se může určovat intelektuální úroveň dané osoby (poměr obou věků), který vyjadřuje její tzv. inteligenční kvocient (IQ).


More...