Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Demopædia:Demopædia

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka je překladem textu stránky Demopædia:About druhého anglického vydání Slovníku en-ii:Demopædia:About

Demopædia
A multi-lingual wiki-based demographic encyclopedia


Historie

První vydání

Populační komise Organizace spojených národů spustila přípravu Mnohojazyčného demografického slovníku v roce 1953. Mezinárodní unie pro vědecké studium populace (IUSSP) nabídla při jeho tvorbě spoluúčast. V roce 1955 byl pod vedením francouzského demografa P. Vincenta ustanoven ad hoc výbor pro přípravu anglické, francouzské a španělské verze Slovníku. Mezi členy výboru patřili C.E. Dieulefait (Argentina), H.F. Dorn (USA), E. Grebenik (Velká Británie), P. Luzzato-Fegiz (Itálie), M. Pascua (Švýcarsko) a J. Ros Jimeno (Španělsko). Francouzská a anglická verze byly publikovány v roce 1958, španělská v roce 1959. Do roku 1971 bylo publikováno dalších deset jazykových verzí.

Druhé vydání

Vzhledem k rychlému rozvoji demografických studií v šedesátých letech doporučila Populační komise OSN aktualizaci Mnohojazyčného demografického slovníku, opět za přispění Mezinárodní unie pro vědecké studium populace. Pod vedením P. Paillata (Francie) byl ustanoven nový Výbor pro mezinárodní demografické názvosloví, který začal pracovat v roce 1972 za finančního přispění U.S. Bureau of the Census. Dalšími členy komise byli A. Bojarski (SSSR), E. Grebenik (Velká Británie), K. Mayer (Švýcarsko), J. Nadal (Španělsko) a S. Kono (Japonsko). Výbor poskytl draft revidované verze přibližně stovce demografických pracovišť, která se k němu vyjádřila. V roce 1976 pověřila IUSSP Prof. Louis Henriho jeho editací a vytvořením druhého vydání francouzské verze Slovníku. IUSSP poté požádala Prof. Etienne van de Wallea o adaptaci a překlad druhého francouzského vydání do angličtiny. Druhé anglické vydání bylo publikováno v roce 1982. Toto druhé vydání bylo nakonec přeloženo do všech oficiálních jazyků OSN.

Od druhého vydání k Demopaedii

Řada Mnohojazyčných demografických slovníků je jedním z nejtrvalejších produktů v historii demografie, a to především díky práci a iniciativě odborníků, kteří přeložili francouzské nebo anglické vydání do dalších lokálních jazyků. Převážně díky úsilí Nicolase Brouarda, který nashromáždil dnes již rozebrané výtisky Slovníku v mnoha jazycích a vyvinul jejich webovou prezentaci založenou na technologii wiki, může dnešní vědecká obec těžit z on-line přístupu ke 14 jazykovým verzím druhého vydání Mnohojazyčného demografického slovníku. Zpřístupnění těchto hodnotných referenčních materiálů bylo dále podporováno Populační divizí OSN, IUSSP a Francouzským národním výborem IUSSP.

Proč on-line?

Vzhledem k tomu, že Mnohojazyčné demografické slovníky byly koncipovány jako nástroje pro mezinárodní využití, jejich zpřístupnění on-line bylo téměř povinností. Díky projektu vedeném Nicolasem Brouardem jsou nyní standardní demografická terminologie a její význam dostupné na dvě kliknutí myší všem studentům, učitelům, profesorům, vědcům, pracovníkům státní správy, novinářům, nevládním subjektům a široké veřejnosti v jejich rodném jazyce.

Funkcionality

Návštěvníci stránek Demopaedia mají přístup k různým jazykovým modulům, mohou je pročítat, stáhnout nebo vytisknout. To vše bylo povoleno vlastníky autorských práv. Mohou také vyhledávat demografické termíny, brouzdat napříč hypertextovými termíny a výrazy nebo přepínat mezi jednotlivými jazyky či vydáními. Vzhledem k tomu, že Slovník sestává z tematických kapitol, je každý termín zasazen do kontextu poskytujícího nejen jeho definici, ale také přehled současného poznání v příslušné odborné oblasti. Každá jazyková verze má zabudovaný rejstřík, který usnadňuje prohledávání a odkazování. Platforma Wiki navíc poskytuje výkonné nástroje pro další vývoj. Předpokládá se, že v další fázi projektu bude specialistům umožněno publikovat rozšíření, revize nebo korekce druhého vydání.

Co dál

Od posledních vydání Slovníku demografické poznání opět významně pokročilo a je evidentní, že současná struktura a texty potřebují aktualizaci. Tradiční formát založený na pracovních panelech a skupinách by byl zdlouhavý a těžkopádný. Vývoj nové revize mnohojazyčného demografického slovníku on-line by měl být efektivnější: uvolní potenciál pro širokou spolupráci odborníků. Demopaedia poskytne pro tento projekt platformu.

Demoapedia se rovněž může stát platformou pro sdílení a budování širší znalostní báze demografie a dalších populačních věd. Naší vizí je extenzivní a vyvíjející se populační encyklopedie, která slouží celosvětové komunitě a těží z přísunu myšlenek a textů.

Přístup k Otevřené demografické encyklopedii

Každý textový výraz definovaný Mnohojazyčným slovníkem jako demografický termín nebo demografický výraz, který musí být přeložen do dalších jazyků, bude mít svou vlastní pojmenovanou stránku v Otevřené demografické encyklopedii. Původní definice ve znění jednoho ze dvou vydání Mnohojazyčného demografického slovníku je (nebo byla, pokud byl odstavec aktualizován v druhém vydán) základem pro multimediální Demografickou encyklopedii. Mnohojazyčný demografický slovník poskytuje výhody širokého konsenzu (komise OSN pro terminologii v 50. letech) a dostupnosti překladů do více než 15 jazyků. Jeho nevýhodou však je jeho stáří: druhé francouzské vydání pochází už z roku 1981 a objevuje se potřeba sepsání nových kapitol a revize některých stávajících. Součástí encyklopedií také bývají grafy a nákresy, které v tištěných verzích mnohojazyčného demografického slovníku chybí. Moderní encyklopedie však může být multimediální – její součástí mohou být animace i zvukové záznamy. Za použité volně šiřitelného softwaru Media Wiki společnosti Wikimedia foundation může Demopaedia nabídnout stejné možnosti se stejnými pravidly a omezeními jako klasická Wikipedie. Syntaxe URL adress je tak podobná syntaxi Wikipedie a od Slovníku se liší vynecháním specifikace vydání v adrese: http://en.demopaedia.org/wiki/Age-specific fertility rates. Rovněž syntax pro Demopædii je identický se syntaxem Wikipedie.

Sjednocení druhého vydání slovníků

Od školení v Marakéši bylo vyvinuto nemalé úsilí za účelem zkvalitnění naskenovaných textů. Texty prvního i druhého vydání ve 12-13 jazycích byly prověřeny speciálními nástroji využívajícími parsery, které detekovaly chybějící výrazy v tom či onom jazyce.

První analýza těchto výsledků odhalila fakt, že druhé vydání není tak striktně homogenní jako bylo první vydání. Zatímco první vydání bylo výsledkem jednání komise pro terminogii OSN v polovině 50.let, druhé vydání vyšlo poprvé ve francouzštině v roce 1981, v roce 1982 bylo přeloženo do angličtiny, v roce 1985 do španělštiny, v roce 1987 do němčiny a naposledy v roce 2005 do češtiny.

Některé termíny, výrazy či dokonce celé odstavce nebyly přeloženy do angličtiny, zato byly přeloženy do španělštiny, němčiny či arabštiny. Anglické druhé vydání naopak přidalo pár vět či odstavců, které nebyly zahrnuty ve francouzském vydání, které bylo tou dobou již hotové. Rovněž španělská mutace přidala pár nových termínů, které však byly následně přeloženy pouze do arabštiny.

Druhé německé vydání z roku 1987 zavedlo další – moderní – termíny, které však nebyly přeloženy do žádného jiného jazyka.

Současnou náplní týmu Demopædia (z února 2010) tak je diskuze o harmonizaci druhého vydání slovníku, která by měla předcházet samotnému spuštění Otevřené demografické encyklopedie.

Kdy bude Otevřená demografická encyklopedie spuštěna?

Stránky Demopædie byly poprvé spuštěny během Mezinárodní populační konference IUSSP v Marakéšipočátkem října 2009 a Otevřená demografická encyklopedie bude zatím přístupná pouze členům IUSSP (první zaškolení bylo nabídnuto účastníkům konference v Marakéši).

Otevřená demografická encyklopedie bude definitivně spuštěna po dokončení harmonizace druhého vydání Slovníku. Po implementaci mechanizmů proti spamu a napadení budou stránky zpřístupněny širokému okruhu odborníků z demografie a příbuzných oborů.retour à Hlavní strana | Předmluva
Kapitola | Úvod | Základní pojmy | Zpracování demografických statistik | Stav obyvatelstva | Úmrtnost a nemocnost | Sňatečnost a rozvodovost | Porodnost | Populační růst a demografická reprodukce | Migrace | Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje |
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93