Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Dospělý

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Dospělý  


Po dětství (323-2) následuje mladost1, která je charakteristická pohlavním dospíváním. Ter. mladistvý2 se používá k označení osoby, která vstupuje do období dospívání; souhrnně se označují jako mládež3. Poté následuje období dospělosti4 a lidé žijící v tomto období se označují jako dospělí5. Posledním obdobím života je stáří6, jehož počátek není přesně určen a označuje se jako důchodový věk7; někdy se za něj považuje věk, kdy se většinou odchází do důchodu, tj. 60 - 65 let. Lidé žijící v tomto období se považují za staré osoby8.

  • 1. Mladost n. mládí nebývá přesně vymezeno, i když se často používá jako jeho syn. ter. adolescence, kterým se myslí období mezi pubertou a dospělostí. Období mladosti mezi dětstvím a adolescencí má v některých jazycích (např. v rus.) samostatný ter.
  • 3. Mládež n. mladí lidé; mládež mezi 13 a 19 lety se v angl. (USA) označuje zvláštním ter. teenager.
  • 4. Dospělost ve smyslu zralosti.
  • 5. Dospělí n. plnoletí se nacházejí ve věku dospělosti n. plnoletosti, což má též právní důsledky; ve většině zemí i u nás se za věk plnoletosti považuje 18 let. Do té doby jsou mladiství n. neplnoletí.
  • 8. Staří lidé se někdy dělí na více skupin, např. na osoby vyššího stáří nad 80 let nebo extrémně vysokého stáří nad 95 nebo 100 let. Někdy se hovoří též o třetím věku nebo o čtvrtém věku (fr., šp.). Některé ter. pro staré osoby mají různé vedlejší významy, např. letité osoby (něm.) apod. Právně stanovený věk získání nároku na starobní důchod se nazývá důchodový věk.


More...