Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Etnická skupina

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Etnická skupina  


Lidé, kteří mají stejné tělesné znaky, které se dědí, jsou považováni za příslušníky stejné rasy1. Naproti tomu lidé stejné kultury, jazyka a event. náboženských tradic jsou označováni za etnickou skupinu2. V odb. literatuře se nepoužívá v tomto smyslu ter. lid3, kterým se myslí kolektiv osob spojených společnou historií a mluvících stejnýmjazykem. Lidé žijící na určitém území a lišící se významně některými znaky od většiny obyvatelstva se označují jako menšina4.

  • 1. V Č. je syn. plemeno.
  • 2. Dříve se používalo ve stejném smyslu ter. kmenová skupina (angl, šp.)
  • 4. Menšiny mohou být různého druhu, např. menšina etnická, menšina jazyková, menšina náboženská, menšina národnostní apod.


More...