Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Fiktivní generace

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Fiktivní generace  


Rychlost obnovy generací (viz 116) může být charakterizována intervalem mezi následujícími generacemi1. Pokud uvažujeme následování ženských generací (116-5), tento interval odpovídá průměrnému věku matek2 v dané generaci při narození jejich dětí. Míry reprodukce počítané za jeden kalendářní rok nebo kratší časové období se vztahují k fiktivním generacím3, které vznikají ze souhrnu reálných generací procházejících současně daným časovým úsekem.

  • 2. Průměrnému věku matek odpovídá průměrná délka ženské generace. Obdobně průměrnému věku otců při narození jejich dětí odpovídá průměrná délka mužské generace.
  • 3. Syn. je hypotetická generace; obdobně se hovoří o fiktivní kohortě ( 138-7) n. o hypotetické kohortě.


More...