Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Formování rodin

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Formování rodin  


Data o úrovni porodnosti poskytují také sčítání lidu a výběrová šetření v případě, že zahrnují otázku na počet živě narozených dětí ženě nebo páru, a to buď ze současného manželství1 nebo všech narozených. Z těchto údajů lze vypočítat průměrný počet všech dětí narozených jedné ženě2. Počet dětí narozených páru se označuje jako průměrná velikost rodiny3. Lze také vypočítat průměrný počet dětí na jedno manželství4. Zvláštní pozornost je věnována manželstvím s ukončenou plodnosti5, tj. manželstvím, v nichž žena dosáhla konce reprodukčního období před ev. rozpadem manželství {rozvodem nebo úmrtím partnera). Průměrný počet dětí na jednu ženu starší 50 let, tzv. konečný počet dětí6, se nijak výrazně neodlišuje od konečné plodnosti (636-4). Tabelace konečného pořadí nebo konečné plodnosti vdaných žen podle počtu dětí slouží k výpočtu pravděpodobnosti zvětšování rodiny7; v čitateli zlomku je počet žen s n+1 dětmi, ve jmenovateli počet žen s n dětmi. Informace o formování rodin8 poskytují speciální studie, v nichž je věnována pozornost meziporodním intervalům (612-1) a věku žen při narození posledního dítěte10, které již ukončily svou reprodukci.
More...