Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Homogenní

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Homogenní  


Relativní četnost (133-5) neopakovatelné události (201-4) se někdy považuje za empiricky zjištěnou pravděpodobnost1 výskytu této události. To předpokládá, že každá událost představuje určité riziko2 a osoby nacházející se ve jmenovateli jsou určitým způsobem vystaveny riziku3, že u nich daná událost nastane. Jelikož riziko, kterému jsou vystaveny různé části obyvatelstva, je často velmi odlišné, tj. v rámci celé populace velmi proměnlivé, je zdůvodnitelná snaha najít takové skupiny osob, které jsou z hlediska daného rizika více homogenní4 ve srovnání s celou populací, která je ze stejného hlediska relativně heterogenní5. Ukazatele vypočtené za části populace (101-6) vymezené např. věkovou skupinou označujeme jako specifické míry6 oproti obecným mírám7 vypočteným za celou populaci nebo její velkou část, např. ženy v reprodukčním věku.

  • 2. Riziko nemusí znamenat vždy nastoupení nežádoucí události jako je tomu např. ve spojení rizika úmrtí; ve stejném smyslu se proto někdy používá ter. naděje, např. ve spojení naděje uzavření sňatku a obdobně pak vystaven naději.
  • 6. Specifickými ukazateli tedy i mírami chápeme zpravidla ukazatele specifikované vzhledem k trvání určitého jevu (např. k věku, délce manželství); vymezuj eme-li části populace např. podle sociálních skupin nebo podle národnosti, hovoříme spíše o ukazatelích n. mírách diferenčních.
  • 7. Obecné míry ve smyslu nespecifické míry; někdy se používá syn. celkové míry.


More...