Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Index

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Index  


Práci se základními daty je možno zpravidla rozdělit do dvou fází; první je analýza1, jejímž cílem je izolace složek pozorovaných dat, tj. počtu (101-7), struktury (101-2), rušivých jevů (103-3) a studovaného jevu; druhou je syntéza2, při které dochází ke kombinování resp. shrnování dříve izolovaných složek. Obě fáze vyžadují výpočet3 různých poměrných čísel4, která mohou dostat samostatná pojmenování (viz 133). Oproti základním datům poměrná čísla poskytují zpracované výsledky6. Indexem7 nazýváme poměrné číslo, které vyjadřuje velikost jedné kvantity ve vztahu k jiné kvantitě, kterou bereme jako základ8 a pokládáme ji zpravidla rovnou 100. Některá poměrná čísla jsou dobrými ukazateli9 určité komplexní situace; např. naděje dožití (433-3) se někdy používá jako charakteristika zdravotní situace i životní úrovně obyvatelstva.

  • 3. Ter. výpočet je odvozen od slov. počítati při počítání můžeme používat ruční tzv. kalkulačku, íj. přístroj s menší kapacitou paměti určený k usnadnění jednodušších aritmetických a statistických výpočtů. Počítač (225-2) je systém určený k předávání, úschově a zpracování velkých souborů dat. Výpočtář je pracovník napočetních strojích.
  • 4. Poměrné číslo vzniká výpočtem ze dvou absolutních čísel a často se též označuje pouze jako ukazatel, i když ukazatelem můžeme myslet též jakýkoli číselný údaj.
  • 5. Poměrná čísla vypočtená ve fázi syntézy, resp. shrnující řadu čísel analytických nebo dílčích, označujeme jako poměrná čísla syntetická n. jako syntetické ukazatele.


More...