Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Index maskulinity

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Index maskulinity  


Při studiu složení obyvatelstva podle pohlaví1 vytváříme různé ukazatele, kdy počet osob jednoho pohlaví2 vztahujeme k počtu osob druhého pohlaví nebo jako podíl z celkového počtu obyvatelstva. Je-li v čitateli počet mužů, mluvíme o ukazatelích maskulinity3 obyvatelstva; je to jednak podíl mužů4 v celkovém obyvatelstvu, jednak index maskulinity5, který vyjadřuje poměr počtu mužů k počtu žen; podíl mužů se nejčastěji vyjadřuje ze 100 obyvatelů, index maskulinity na 100 žen.

  • 3. Obdobně můžeme konstruovat ukazatele feminity, kdy v čitateli bude počet žen.
  • 4. Obdobně jako podíl mužů můžeme uvažovat též podíl žen.
  • 5. Podíl počtu žen k počtu mužů lze obdobně označit jako index feminity.


More...