Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Index migrační preference

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Index migrační preference  


Při studiu migrace mezi dvěma místy v průběhu času se obvykle používá index migrační intenzity1. Při jeho výpočtu je v čitateli počet migrantů z místa A do místa B, ve jmenovateli součin počtu obyvatel v místě B na konci sledovaného období a počtu obyvatel v místě A na počátku období, kteří se dožili i konce období. Pokud tento index vydělíme poměrem celkového počtu migrantů k druhé mocnině počtu obyvatel v zemi, získáme index migrační preference2, který se používá pro hodnocení směrování migračních proudů, daného rozdílnou atraktivitou jednotlivých míst.
More...