Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Intenzita zalidnění

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Intenzita zalidnění  


Intenzita zalidnění1 se vyjadřuje nejčastěji jako poměr mezi počtem obyvatelstva a velikostí území; takto konstruovaný ukazatel se označuje jako míra lidnatosti2 a většinou se jím myslí počet obyvatel připadajících na 1 km2, ev. v aglomeracích na 1 ha. Rozptýlení obyvatelstva3 závisí na typu osídlení4; tak např. hovoříme o osídlení skupinovém5 nebo o osídlení rozptýleném6. Někdy se vypočítává střed obyvatelstva7 určitého území jako analogie fyzikálního pojmu těžiště plochy, kdy všem jedincům v obyvatelstvu dáváme stejnou váhu.

  • 2. Míra lidnatosti n. míra hustoty obyvatelstva je aritmetickým průměrem počtu osob připadajících na jednotu plochy a proto se tak i někdy vyjadřuje; někdy se též označuje jako obecná míra lidnatosti, aby se odlišila od srovnávacího ukazatele lidnatosti (viz 313). Jestliže nechápeme poměr počtu obyvatel a území jako intenzitu, potom se jedná o poměrné číslo srovnávací a můžeme ho označit jako index lidnatosti.
  • 5. -6 Osídlení ve skupinách n. skupinové osídlení může být též považováno za uzavřené osídlení a osídlení rozptýlené jako osídlení uvolněné.


More...