Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Jediná příčina smrti

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Jediná příčina smrti  


Pod ter. zdravotnická statistika1 se rozumí nejen statistika nemocnosti (420-6), ale zahrnují se do ní různé aspekty zdraví populace, patří do ní i statistiky úmrtnosti podle příčin smrti2. Klasifikace úmrtí podle příčiny smrti3 je obtížná, neboť v mnoha případech se nejedná o jedinou příčinu smrti4, ale o sdružené příčiny smrti5. Z jiného hlediska je možno rozlišit bezprostřední příčinu smrti6 a příčiny předcházející smrti7; v řadě zemí se úmrtí třídí především podle základní příčiny smrti8, za kterou se považuje taková příčina smrti, tj. nemoc nebo úraz, jíž byl započat řetěz chorobných stavů vedoucích k úmrtí. Statisticky se zpravidla nezpracovávají přidružené příčiny smrti9 . Intenzita úmrtnosti na určitou příčinu se vyjadřuje mírou smrtnosti10 , což je počet úmrtí na danou příčinu, vyjádřený zpravidla na 10 000 obyvatelů středního stavu. Podíl počtu zemřelých na určitou příčinu úmrtí ze všech zemřelých, tj. zemřelých na všechny příčiny, se označuje jako podíl úmrtí podle příčiny smrti11; charakterizuje významnost různých příčin úmrtí.

  • 5. Sdružené příčiny smrti jsou vlastně spojené příčiny smrti; mohou být též označeny za vícečetné příčiny smrti.
  • 6. Bezprostřední příčina smrti je také konečná příčina smrtí n. přímá příčina smrti.
  • 7. Příčina předcházející smrti je chápána jako nemoc nebo úraz, která ji způsobuje, provází nebo předchází základní příčině smrti.
  • 8. Základní příčina smrti je podle svého významu také prvotní příčina smrti.
  • 9. Různé příčiny smrti jsou pojmenovány podle odlišných hledisek a jednotlivé ter. v různých jazycích si ne vždy přesně odpovídají. Platí to též o vedlejší příčině smrti, která je vlastně také přidruženou příčinou smrti a zároveň příčinou, která přispívá k základní příčině smrti
  • 10. Syn. je specifická míra letality.
  • 11. Procentní rozdělení úmrtí podle příčin smrti dává strukturu úmrtí podle příčin.


More...