Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Klasifikace zaměstnání

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Klasifikace zaměstnání  


Klasifikace zaměstnání1 poskytuje členění ekonomicky aktivního obyvatelstva (350-1) podle zaměstnání2. Kritériem pro vytváření skupin zaměstnání3 je podobnost vykonávané práce spolu s požadovanou kvalifikací a praxí.

  • 2. Zaměstnání ve smyslu skutečně vykonávané práce je nutno odlišit od povolání; někdy se však oba tyto ter. považují za syn. nebo se zaměstnání blíže určuje jako subjektivní povolání. Povolání ve smyslu objektivního povolání označuje spíše profesi, k jejímuž vykonávám je určitý pracovník připraven bez ohledu na to, zda ji v danou dobu skutečně vykonává; v původním významu jde vlastně o zaměstnání, k jehož výkonu je pracovník povolán. Objektivní povolání může být též syn. pro národohospodářské odvětví. Manuální zaměstnání má v některých jazycích samostatné ter. (fr.,šp.).
  • 3. Syn. je profesní skupina.


More...