Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Kvocient kojenecké úmrtnosti

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Kvocient kojenecké úmrtnosti  


Počet zemřelých kojenců1, tj. počet dětí zemřelých před dosažením prvních narozenin během kalendářního roku vztažený k počtu živě narozených dětí téhož kalendářního roku je definován jako kvocient kojenecké úmrtnosti2, zpravidla ve vyjádření na 1 000 živě narozených dětí. Další ukazatele charakterizující intenzitu úmrtnosti kojenců je kvocient novorozenecké úmrtnosti3, kde v čitateli je počet zemřelých v novorozeneckém období (410-3) a kvocient časné úmrtnosti4, kde jek počtu živě narozených daného kalendářního roku uveden v čitateli počet zemřelých v prvních šesti dnech života. Jestliže existuje kombinované třídění zemřelých podle kalendářního roku a podle roku narození, je možno úmrtí do jednoho roku vztáhnout k odpovídajícímu počtu živě narozených, ze kterých zemřelí pocházejí; tím dostaneme pravděpodobnost úmrtí v nultém věku5. Při neexistenci uvedeného třídění může být na základě empiricky zjištěných údajů použit korekční koeficient6, který umožní rozdělit zemřelé kojence v daném kalendářním roku podle roku narození,

  • 1. Počet zemřelých kojenců je počet zemřelých ve věku do 1 roku.
  • 2. Někdy se méně přesně označuje jako míra kojenecké úmrtnosti; tím dochází k záměně s mírou úmrtnosti ve věku 0 vypočtenou jako podíl počtu zemřelých kojenců v kalendářním roce ke střednímu stavu žijících kojenců v daném roce.
  • 5. Pravděpodobnost úmrtí v dokončeném věku 0 n. pravděpodobnost úmrtí kojenců je vypočtena za předpokladu uzavřené populace (701-4); jsou-li pouze upraveny počty živě narozených v kvocientu kojenecké úmrtnosti, lze ji označit za upravený kvocient kojenecké úmrtnosti.


More...