Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Míra dětské úmrtnosti

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Míra dětské úmrtnosti  


Při studiu intenzity úmrtnosti podle věku1 rozlišujeme kojeneckou úmrtnost (410-1), časnou úmrtnost (410-4), novorozeneckou úmrtnost (410-2) apo-novorozeneckou úmrtnost (410-5), které jsou přesně vymezeny věkem zemřelých. Ostatní ter. jako dětská úmrtnost2, úmrtnost mládeže3, úmrtnost dospělých4 a úmrtnost starých osob5 nejsou přesně určeny věkem. Míra dětské úmrtnosti6 vyjadřuje zpravidla intenzitu úmrtnosti dětí ve věku 1-4 dokončených let.
More...