Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Míra smrtelnosti

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Míra smrtelnosti  


Základní ukazatele nemocnosti1 charakterizují buď výskyt nemocí nebo jejich trvání a závažnost; mohou být vyjádřeny pro jednotlivou nemoc, skupinu nemocí nebo pro všechna onemocnění dohromady. Mezi ukazateli intenzity lze uvést míru onemocnění2, tj. počet onemocnění na určitou nemoc nebo celkem na 1 000 obyvatelů středního stavu. Jiným ukazatelem nemocnosti je ukazatel prevalence3, který je podílem počtu nemocných osob celkem nebo na určitou nemoc v celé populaci; může být vypočten jako ukazatel okamžikový nebo pro určité, nejčastěji roční období. Doplňujícími ukazateli jsou průměrná délka nemoci4 a průměrný počet prostonaných dnů5; v prvním případě počet prostonaných dnů na určitou nemoc nebo celkem je vztažen k počtu onemocnění, v druhém případě ke střednímu stavu obyvatelstva; týká-li se pouze ekonomicky aktivního obyvatelstva, slouží k charakteristice pracovní neschopnosti. Závažnost určité nemoci z hlediska uzdravení resp. přežití může být vystižena mírou smrtelnosti6, definovanou jako počet zemřelých na určitou nemoc vztažený ke střednímu stavu nemocných danou nemocí. 2 Syn. je míra incidence.

  • 4. V některých zemích se nezapočítávají onemocněni která netrvají déle než je stanovena určitá karenční n. čekací doba.
  • 6. Syn. je míra fatality; oproti tomu závažnost určité nemoci v populaci může být vystižena počtem zemřelých na určitou nemoc, zpravidla na 100 000 obyvatelů středního stavu za sledované období, tj. mírou letality n. mírou smrtnosti (421-10). Oba ter. se někdy nesprávně zaměňují.


More...