Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Manžel

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Manžel  


Studium sňatečnosti1 se zabývá četností vzniku manželství2 n. svazků3 mezi osobami opačného pohlaví, které vznikají na základě zákona nebo zvykových tradic, a charakteristikami těchto osob do těchto svazků vstupujících nebo z nich vystupujících, V širším smyslu sem zahrnujeme i studium podobných svazků, které nejsou založeny na zákonných normách (viz 503) a které mohou mít v některých společnostech značný význam. Sňatek4 n. svatba4 je zpravidla provázena zvláštní ceremonií n. formalitou, která je předepsána zákonem nebo vychází z přijatých zvyklostí. Manžely5 se nazývají manžel6 a manželka7, kteří společně tvoří manželský pár8.

  • 2. Ve fr. může být syn. manželství postel, ale pouze ve významu děti z prvního manželství, resp. druhého manželství atd. V tomto smyslu se jedná o zákonný svazek.
  • 4. Ter. sňatek se označuje právní akt vzniku manželství, ter. svatba obvykle příslušný ceremoniál.
  • 5. Manželé před uzavřením manželství se označují jako snoubenci.
  • 6. Muž bezprostředně před uzavřením manželství se nazývá ženichem.
  • 7. Manželka se někdy nazývá pouze žena, před uzavřením manželství jako nevěsta.


More...