Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Matrika úmrtí

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Matrika úmrtí  


Mezi události přirozené měny1 většinou zahrnujeme narození (živě, resp. mrtvě nebo celkem), úmrtí, úmrtí plodu (potrat), sňatky, adopce, uznání otcovství, anulování sňatku a rozvody; jsou to události, které přímo souvisí s demografickou reprodukcí nebo se změnami v rodinném stavu2 osob. O každé události přirozené měny (kromě potratů a rozvodu) je pořizován matriční doklad3 a zároveň záznam do speciálně pro tyto účely vedených knih, které se nazývají matriky4; mezi nimi rozeznáváme matriku narození5, matriku sňatků7 a matriku úmrtí9, kam se zapisují události přirozené měny, ti. kam se provádí záznam o narození6, záznam o sňatku8 a záznam o úmrtí10. Osoba pověřená vést matriky a vydávat uvedené dokumenty se nazývá matrikar11.

  • 3. Původně se jednalo pouze o matriční zápis určitých údajů, který teprve později při zápisu na samostatném listě nabyl významu dokladu.
  • 4. Matriky se nazývají také matriční knihy. Dříve a původně existovaly pouze církevní matriky (214-1), v současné době je u nás povinný zápis pouze do civilních matrik. Někdy souběžně vedené církevní matriky nemají u nás právní platnost. Kromě toho např. v Německu existují tzv. rodinné knihy, kam se zapisují údaje o rodinách během dvou generací.


More...