Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Mediánový věk při prvním sňatku

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Mediánový věk při prvním sňatku  


Intenzitu (138-1) sňatečnosti (501-1) svobodných (515-2) v jedné generaci (116-1) mužů nebo žen je možno měřit podílem trvale svobodných1; tento ukazatel je většinou nahrazen podílem zůstávajících svobodných2, tj. těch, kteří nikdy neuzavřeli sňatek do určitého věku, od kterého se první sňatky vyskytují již jen velmi řídce, nejčastěji do 50 let. Četnost svobodných se pro každý věk počítá pomocí pravděpodobnosti uzavření sňatku3 svobodných. Tyto pravděpodobnosti jsou definovány jako poměr počtu svobodných, kteří uzavřeli sňatek mezi přesnými věky ζ a ζ + 1 k exponovanému počtu svobodných veku ζ za předpokladu neexistence úmrtnosti (401-1). V uzavřené populaci podíl svobodných4 v určitém věku který poskytuje sčítání lidu (202-1), dává přibližnou hodnotu četnosti svobodných daného v odpovídající kohortě. Časování (138-2) prvních sňatků je dáno rozložením věku při prvním sňatku, ze kterého je možno vypočítat průměrný věk při prvním sňatku5, mediánový věk při prvním sňatku6 a modální věk při prvním sňatku7.

  • 3. Syn. je pravděpodobnost sňatku.


More...