Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Národní důchod na obyvatele

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Národní důchod na obyvatele  


Posouzení vztahu mezi velikostí populace a zdroji vede k pojmu přelidnění1 nebo nedolidnění2. Tyto ter. jsou vymezeny pouze vzhledem k určité úrovni rozvoje3. Jestliže ani větší ani menší velikost populace nevykazuje výhody, lze říci, že bylo dosaženo populačního optima4 n. optimální velikosti populace4. Pokud se jedná o ekonomické výhody, hovoříme o ekonomickém optimu5. Diskuse o ekonomickém optimu, které je obtížné určit, se většinou dotýká životní úrovně6 n. životního standardu6. Pro její vystižení se používá vytvořený národní důchod na obyvatele7.

  • 5. Podobně se někdy používá v obdobném smyslu termín sociální optimum.
  • 6. Někteří ekonomové uvedené dva termíny rozlišují. Pojem životní standard používají jako přijatý cíl, kterého má být dosaženo, a životní úroveň jako skutečně dosažený standard.
  • 7. Národní důchody většinou nahrazován hrubým národním produktem na obyvatele (pod vlivem angl. se často používá syn. hrubý národní produkt na hlavu), který je založen na koncepci hodnoty přidané zpracováním. Od národního důchodu n. čistého národního produktu se liší zahrnutím resp. odečtením odpisů. Pro mezinárodní srovnání se hrubý národní produkt na obyvatele uvádí někdy v přepočtu podle kupní síly.


More...