Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Národnost

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Národnost  


Obyvatelé určitého státu mohou být buď jeho občané1 nebo cizinci2, kteří mohou být občany jiného státu nebo mohou být osoby bez občanství3, tj. nemají žádné státní občanství4. Státní občanství je nutno odlišit od národnosti5; v některých státech může žít společně více národností s jedním státním občanstvím, jde o tzv. mnohonárodnostní stát6.

  • 1. Občané určitého státu jsou podle historických tradic, které se mnohde ještě udržují, vlastně jeho poddanými; vzhledem k tomu, že v některých jazycích se ztotožňuje stát a národ, odpovídají tomu i příslušné ter. pro občany. Mezi občany a. poddanými byl někdy právní rozdíl, zejména v bývalých koloniích; občané v protektorátech byli označováni jako chráněnci (fr., šp.).
  • 3. V jistém smyslu jsou to vlastně bezdomovci, i když pro tento ter. se vžil jiný význam.
  • 4. Státní občanství je ve smyslu ztotožnění státu a národa též v některých jazycích označováno za národnost a pro odlišení od skutečné národnosti se používá ter. politická národnost (angl., fh, šp.) na rozdíl od etnické národnosti n. příslušnosti (něm.).


More...