Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Nemocnost

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Nemocnost  


Pod ter. nemocnost1 se rozumí studium výskytu nemocí2 v populaci. Může se k němu přistupovat ze dvou hledisek, jako k výskytu onemocnění3 nebo k výskytu nemocí4; v prvním případě se uvažuje výskyt nových případů onemocnění5 za určité období, v druhém počet nemocných k určitému okamžiku n. podíl nemocných (viz 425-3). Problémem při sestavení statistiky nemocnosti6 je rozlišení chorobného stavu7 od dobrého zdraví. Nosologie8 se zabývá rozlišováním a definováním jednotlivých druhů nemocí a vad, nosografie9 systematickým popisem nemocí a jejich klasifikací.

  • 2. Ter. nemoc jako opak zdraví se používá jako syn. choroby, která však může mít také význam déle trvající nemoci, např. chronická choroba; syn. je však také onemocnění, které však může mít též význam počátku nemoci nebo lehčího onemocnění, ev. chorobného stavu.
  • 3. Výskyt onemocnění je vlastně četnost počátků nemocí
  • 4. Výskyt nemoci je vlastně zastoupení n. četnost nemocných v populaci
  • 9. V č. se tohoto ter. nepoužívá a systematický popis nemocí a jejich klasifikace se zahrnuje do nosologie.


More...