Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Neudáno

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Neudáno  


Přesnost1 demografických statistik závisí do značné míry na úplnosti2 sečtení jednotlivců, skupin nebo událostí, které jsou předmětem zjišťování. Vynechání3 vede k podhodnocení4, na druhé straně vícenásobné započítání5 k nadhodnocení6 zjišťovaných údajů. Dalšími zdroji chyb mohou být chybná výpověď7 nebo chyby třídění8. Pro odhalení nepřesnosti se provádějí kontrolní průzkumy9 nebo průzkumy kvality10. K nepřesnosti výsledků může vést také nezodpovězení některých otázek nebo poskytnutí neúplných informací; na jejich velikost ie možno usuzovat podle podílu případů, zařazených do skupiny neudáno11

  • 3. Ve stejném smyslu je možno hovořit o nezapočtení nebo úniku.
  • 5. Při vícenásobném započítávání dochází nejčastěji ke dvojnásobnému započítávání.
  • 11. Ve stejném smyslu se používá ter. nezjištěno, neznámo, neurčeno, špatně určeno apod.


More...