Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Přezkoušeč

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Přezkoušeč  


Cistě mechanické (220-4) zpracování (220-2) informací se již používá jen velmi málo; elektronické přístroje1 téměř zcela nahradily elektromechanické stroje2 pro své mnohem širší uplatnění a rychlejší poskytování výsledků. Nej-častěji bývala informace po kódování (221-1) přenesena do děrných štítků3 pomocí děrovače4; přezkoušeč5 umožňoval zjistit, zda v předcházející operaci nedošlo k chybám. Tyto dva stroje, které byly používány při mechanickém zpracování, zůstaly zachovány, neboť děrné štítky dlouho sloužily pro vstup dat do počítače (225-2). To neplatilo o třídičce6, na které se tyto štítky třídily do skupin, a tabelátoru7, na kterém byly vytištěny číselné tabulky. Vstupní infoimace jsou dnes převáděny přímo na magnetické pásky (226-4) nebo disky (226-5) bez prostřednictví děrných štítků.

  • 1. Jelikož v případě elektronických počítačů nejde zpravidla o stroje v původním smyslu, používá se často zejména v některých jazycích ter. elektronické zařízení.


More...