Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Polokvalifikovaný dělník

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Polokvalifikovaný dělník  


Ze zaměstnanců (353-3) se někdy vyčleňují domáčtí pracovníci1, kteří mohou ev. pracovat současně pro více zaměstnavatelů (353-2). V rámci pracujícího obyvatelstva se dále oddělují dvě velké skupiny: dělníci2 a ostatní zaměstnanci3. Dělníci se pak většinou třídí podle své profesní kvalifikace4 na kvalifikované dělníky5, dále polokvalifikované dělníky6 a nekvalifikované dělníky7 . Učňové8 se někdy nesprávně zahrnují mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo (350-1).

  • 2. Syn. je manuální pracovník.
  • 3. Zaměstnanec v širším smyslu oproti zaměstnavateli. Zaměstnanci v užším smyslu jsou nemanuální pracovníci; někdy je tento ter. syn. úředníků, někdy se sem zahrnují i jiné skupiny zaměstnaných, např. zřízenci. Podle jiného třídění zejména v angl. se dělí úředníci a dělníci podle toho, zda jsou placeni týdenní mzdou nebo měsíčním platem. Podobně se někdy odlišují také nezemědělští dělníci, dělníci ve službách apod. V některých jazycích (zejména v něm.) se rozlišují také různé stupně úředníků, a to úředníci jednoduché služby, úředníci ve střední službě, úředníci ve vyšší službě a ředníci v nejvyšším postavení.
  • 5. Kvalifikovaní dělníci mají někdy různá označení (angl., něm.); patří mezi ně např. i předáci.
  • 6. Syn. je zaučený dělník.
  • 7. Syn. je pomocný dělník.
  • 8. Učňové nepatří mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo ani v závěru učňovského poměru, kdy již pobírají částečnou mzdu.


More...