Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Populační politika

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Populační politika  


Do demografie patří také studium demografických teorií1, které by neměly být zaměňovány s teoretickou demografií (102-5). Demografické teorie se pokoušejí vysvětlit nebo předpovědět populační vývoj vzhledem k určitým ekonomickým, sociálním, psychologickým aj. podmínkám; mohou sloužit jako podklad populační politiky2 (viz 930), která se snaží různými opatřeními ovlivnit populační vývoj, resp. v jejímž rámci se studuje účinnost těchto opatření.

  • 1. Demografické teorie se někdy označují též jako demografická učení n. demografické doktríny.


More...