Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Populační registr

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Populační registr  


Populační registr1 byl původně seznam všech obyvatel, který byl stále aktualizován, aby mohl poskytnout kdykoli informaci o stavu obyvatelstva (201-8). Tento ter. označoval stálou kartotéku obyvatelstva2, ve které bylo obyvatelstvo určitého území představováno souborem lístků3; každý z nich byl určen pro jednu osobu nebo pro domácnost (110-3). Na lístcích byly zaznamenány informace z evidence přirozené měny a kartotéka tak byla průběžně aktualizována a udržována4; také informace o změně bydliště5 jsou důležité pro fungování tohoto systému. Populační registr je porovnáván6 s výsledky sčítání lidu (202-1) a kromě toho systematicky a periodicky ověřován zvláštními kontrolami7.

  • 1. Syn. též registr obyvatelstva. Populační registry se v současné době vedou v počítačové podobě.
  • 2. Stálou kartotékou obyvatelstva se myslí kartotéka průběžně doplňovaná daty, a proto by ji bylo možno označit též za datovou kartotéku.
  • 3. Ve stejném smyslu též kartotéční karta a jejich soubor pak kartoték n. lístkovnice.
  • 4. Udržování ve smyslu doplňování podle současného stavu.
  • 6. Syn. srovnáván; odpovídající činnost je možno označit za porovnávání.


More...