Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Porevoluční stav

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Porevoluční stav  


Proces přechodu ze situace, kdy úrovně plodnosti a úmrtnosti byly zprvu relativně vysoké k pozdějším úrovním relativně nízkým, který se postupně uskutečňuje ve všech zemích, se nazývá demografická revoluce1. V průběhu tohoto procesu z předrevolučního stavu2 k porevolučnímu stavu3, kdy v některých zemích vznikají větší rozdíly mezi úrovní plodnosti a úmrtnosti, dochází často k přechodnému růstu4 obyvatelstva. Ekonomové někdy studují změny v produktivitě5, tj. v množství produkce připadající na jednoho pracovníka, ke které v průběhu tohoto přechodu dochází.

  • 1. Syn. je demografický přechod. Demografická revoluce se také někdy označuje méně vhodně jako vitální revoluce. Teorie demografické revoluce je spojována s jinými historickými procesy jako jsou např. industrializace, urbanizace, emancipace žen, rozvoj a demokratizace vzdělání, rozvoj hygieny, lékařství, vědy apod.; tento široký proces zahrnující všechny aspekty lidského života je možno označit jako globální revoluci moderní doby.


More...