Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Povinný

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Povinný  


Sčítání lidu jsou obvykle povinná1, tj. sčítaným osobám (204-1) je zákonem uloženo poskytnout požadované informace; přesto ve většině tabulek s výsledky sčítání existuje doplňující sloupek nebo řádek označený jako nezjištěno nebo neudáno (230-11), aby v něm byly uvedeny případy, kdy informace nebyly poskytnuty nebo zapsány. U dobrovolných průzkumů2 může počet chybějících odpovědí3 nabýt značného významu. To je častý případ poštovních průzkumů (203-7), kdy část chybějících odpovědí je důsledkem odmítnutí zúčastnit se průzkumu. Podíl odmítnutí8 je důležitým ukazatelem reakce respondentů na daný průzkum. Jestliže místo nepoužitelné jednotky zahrnuté do výběru použijeme jiné, mluvíme o jejím nahrazení9.

  • 1. Oznamovací povinnost je zpravidla doplněna ochranou získaných informací před zneužitím.
  • 3. Chybějící odpověď maže být označena jako neudaná odpověď n. bez odpovědi.
  • 4. Při poštovních průzkumech (203-7) musí po prvním rozeslání dotazníků následovat často rozeslání upomínek nebo osobní návštěva.
  • 5. Osoba, která nevrátí dotazník při průzkumu, způsobí své vypadnutí z průzkumu; může tak učinit z různých důvodů.
  • 6. Některé osoby odmítají zúčastnit se průzkumu a výrazem toho je jejich odmítnutí dotazník vyplnit ev. odeslat zpět.
  • 7. Jiné osoby nejsou sčítačem (204-2) nalezeny pro jejich nepřítomnost a lze je proto považovat za nepřítomné.
  • 9. Jako syn. je možno použít též ter. substituce.


More...