Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Pracovní migrace

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Pracovní migrace  


Spontánní migrace1, dobrovolná migrace1 n. volná migrace1 je výsledkem iniciativy a svobodného výběru migrujících osob. V případě stěhování jednotlivých osob mluvíme o individuální migraci2; pokud se stěhují celé rodiny, používá se někdy termín migrace rodin3. Migrace, která je vyvolaná stěhováním jiných osob, se nazývá druhotná migrace4 n. přidružená migrace4, např, když děti následují své rodiče. Pracovní migrací5 se nazývá stěhování osob za pracovními příležitostmi. Migrace vyvolaná sňatkem se označuje jako migrace z důvodu sňatku6, migrace vyvolaná odchodem do důchodu se označuje jako migrace z důvodu odchodu do důchodu7.

  • 4. I když tyto termíny jsou někdy používány také v jiném smyslu (804-4), primární migrant je osoba, která se stěhuje na základě svého rozhodnutí. Druhotný migrant je např. malé dítě, které se stěhuje na základě rozhodnutí svých rodičů. Řetězová migrace je stěhování do určitého místa, kde perspektivní migranti mají již své příbuzné (114-3*) nebo přátele, kteří se v daném místě již usadili a jsou ochotni jim poskytnout informace a pomoc.


More...