Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Pravděpodobnost první migrace

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Pravděpodobnost první migrace  


Longitudinální (generační) analýza migrace1 vyžaduje informace o všech po sobě následujících migračních pohybech jednotlivých osob v průběhu času, tj. informace, které poskytují obvykle pouze populační registry (213-1) nebo retrospektivní šetření (203-8). Z těchto pramenů lze získat jemnější ukazatele, např. pravděpodobnost první migrace2, tj. pravděpodobnost, jakou má skupina dosud nemigrujíeích osob3 ve věku x podstoupit první migraci před dosažením věku x+n. Tato pravděpodobnost se používá při výpočtu migračních tabulek prvního pořadí4. Obdobně lze určit i pravděpodobnost migrace podle pořadí6. Míra migrace všech pořadí7 je poměr migračních pohybů všech pořadí ve sledovaném roce ke střednímu stavu sledované kohorty (117-2) vdaném roce. Kumulací těchto měr pro určitou generaci získáme odhad průměrného počtu migračních pohybů8 za předpokladu neexistence úmrtnosti. K odhadu průměrného počtu migračních pohybů, které má osoba v určitém věku před sebou při zachování současné úrovně úmrtnosti se kombinují migrační tabulky všech pořadí9 a pravděpodobnosti přežití, dané úmrtnostní tabulkou (432-3).

  • 4. Odpovídající angl. ter. je non-migrant table.


More...