Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Rozpad svazku

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Rozpad svazku  


Prohlášení neplatnosti manželství1 je soudní výrok, kterým se prohlašuje se zpětnou platností, že k uzavření platného manželství2 nedošlo, Ter. zánik manželství (510-2) označuje všechny formy ukončení manželství úmrtím (401-3) jednoho z manželů, rozvodem (511-1), právním odloučením (512-5), prohlášením neplatnosti manželství nebo faktickým odloučením (512-3); v takovém případě je možno hovořit též o rozpadu svazku3 ve stejném významu jako o konci svazku (510-2), i když jev tomto případě vhodnější tento ter. použít pro ukončení manželství rozvodem nebo odloučením.
More...