Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Rozpadlé manželství

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Rozpadlé manželství  


Zákonodárství některých zemí nepřipouští rozvod (511-1); v těchto zemích existuje nerozlišitelnost manželství1 a k zániku manželství může dojít pouze úmrtím jednoho z manželů. V kterémkoli právním systému však může dojít k separaci2 manželů, jestliže mezi nimi neexistuje dostatečná vůle k soužití. Může mít formu faktického odloučení3 na základě souhlasu obou manželů nebo může být výsledkem opuštění4 jednoho manžela druhým. Kromě toho existuje právní odloučení5, které umožňuje uvolnění některých vztahů mezi manžely, např. povinnost společného bydlení a obcování, ale nedává takto odloučeným manželům možnost uzavření nového manželského svazku (501-2). Manželé, kteří žijí odloučeně, se nazývají odloučené osoby6. Manželství, ve kterých manželé žijí odloučeně, ale která nebyla dosud právně rozvedena, lze označit za rozpadlá manželství7.

  • 2. Do konce roku 1949 existovaly v č. právním řádě rozvod, který měl formu separace n. právního odloučení, a rozluka, která znamenala zánik manželství. Od roku 1950 existuje pouze jedna forma ukončení manželství za života obou manželů a označuje se jako rozvod.
  • 5. Právní odloučení se označuje také termínem odloučení od stolu a lože.


More...