Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Rozsah výběru

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Rozsah výběru  {{{CompleteIndexTerm}}}


Náhodný vyber1 je takový způsob výběru, kdy výběrové jednotky jsou určeny náhodně2. Tento způsob předpokládá, že existuje seznam jednotek, ze kterého je možno vybírat takové jednotky, které přijdou do výběru; tento seznam označíme za základ výběru3. Při prostém náhodném výběru4 jsou jednotky (160-3) vybírány náhodným postupem individuálně. Podíl vybraných jednotek ze základu výběru označíme jako rozsah výběru5. Jiným způsobem výběrového šetření je systematický výběr6, kdy ze seznamu seřazených jednotek vybíráme každou n-tou, n+i-tou, n+2i-tou atd. jednotku, kdy i je určeno náhodně a n>i; říkáme, že jednotky jsou vybírány systematicky7. Při shlukovém výběru8 nejsou jednotky souboru vybírány individuálně, ale ve skupinách, které se nazývají shluky9.

  • 1. Syn. náhodného výběru je výběr pravděpodobnostní, při kterém každá jednotka musí mít stejnou pravděpodobnost být vybrána; při výběru musí být zachována zásada náhodnosti.
  • 2. Nejjednodušší způsob náhodného výběru je losování.
  • 3. Základem výběru je ve skutečnosti základní soubor (160-2)
  • 5. Ve stejném smyslu hovoříme o velikosti výběru.
  • 6. Při systematickém výběru zachováváme zásadu náhodnosti a nesmíme ho proto zaměňovat se záměrným výběrem nebo expertním výběrovým šetřením.
  • 8. Ve stejném smyslu lze hovořit o výběru hromadném.


{{Lang_more_-{{{Lang}}}}}