Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Sčítaná osoba

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Sčítaná osoba  


Osoba, která je předmětem sčítání (203-1) nebo průzkumu (203-4), se označuje jako sčítaná osoba1. Osoba, která shromažďuje informace při sčítání, je nejčastěji nazývána, sčítač2. Sčítání zpravidla probíhá pod dohledem dalších sčítacích orgánů, z nichž největší počet tvoří revizoři3. Sčítání provádějí v zemi orgány hlavní statistické služby4, které mohou mít různá pojmenování.

  • 1. Ve stejném smyslu též sčítaný n. respondent, u ostatních průzkumů často též dotazovaný n. zpravodaj.
  • 2. Sčítač je v naší odb. ter. nazýván sčítací komisař.
  • 3. Osoby, pověřené dohledem při sčítám, mohou mít různé názvy podle funkce, kterou zastávají a která odpovídá organizaci sčítání v dané zemi. Může to být inspektor, kontrolor nebo obecně osoba pověřená dohledem.
  • 4. Statistická služba má v různých zemích odlišnou organizaci i pojmenování. V České republice existuje Český statistický úřad; jemu jsou podřízeny regionální útvary státní statistické služby. Ve Spojených státech amerických je hlavním státním statistickým orgánem Bureau of Census, ve Velké Británii Registrar General, ve Francii Institut de statistique et d’études économiques v Německu Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt, v Rakousku Statistisches Zentralamt a ve Švýcarsku Bundesamt für Statistik. Ve španělsky mluvících zemích jsou nejčastější názvy statistických služeb Dirección de Estadística y Censos, Oficina de Estadística, Instituto de Estadística.


More...