Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Sňatkuschopný

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Sňatkuschopný  


Z právního pohledu každá osoba, která vyhovuje právním podmínkám nebo zvyklostem pro uzavření sňatku, je sňatkuschopná1 a soubor těchto osob tvoří sňatkuschopné obyvatelstvo2 . Sňatkuneschopné obyvatelstvo3 tvoří osoby, které podle práva nebo zvyků sňatek uzavřít nemohou. Sňatkový trh4 tvoří osoby, mezi kterými dochází k výběru partnerů6; nejedná se o všechny sňatkuschopné osoby, ale jsou to pouze kandidáti sňatku7, tj. ty osoby, které nejsou, třeba dočasně, ze zdravotních nebo jiných důvodů vyloučeny ze sňatkového trhu. Protože ovdovělé nebo rozvedené osoby mohou uzavřít další sňatek9, lze rozlišovat první sňatek8 n. sňatek svobodných (515-2) a sňatek vyššího pořadí. Jelikož pořadí sňatku se může pro oba manžely lišit, ter. první sňatek je nepřesný pokud není specifikováno, že se jedná o ženicha (501-6*) nebo nevěstu (501-7*) nebo o oba partnery (oboustranně první sňatek); pokud to není uvedeno, považujeme první sňatky za sňatky svobodných (515-3,515-4).
More...