Momentálně se pracuje na harmonizaci obsahu českých stránek

Čeština - druhé vydání 2005

Selektivní hodnota

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Selektivní hodnota  


Pravděpodobnost, že jedinec v reprodukčním věku bude mít určitý počet potomků, kteří také dosáhnou reprodukčního věku, může záviset na jeho genotypu (912-1). Tato diferenční reprodukce se označuje jako selekce1. Selektivní hodnota2 n. adaptivní hodnota2 genotypu je relativní počet dětí jednotlivců s daným genotypem, které se dožijí reprodukčního věku. Střední selektivní hodnota3 n. střední adaptivní hodnota3 se rovná průměru selektivních hodnot genotypů jeho členů. Genetická zátěž4 populace je relativní pokles střední adaptivní hodnoty vyplývající z přítomnosti odlišných genotypů s rozličnými selektivními hodnotami. Náhodné kolísám četnosti, se kterou se nachází určitý gen v různých generacích dané populace, se označuje jako genetický posun5. Genová struktura6 populace odpovídá rozložení četností různých alel (911-5) na daném lokusu (911-4) mezi členy populace. Genotypová struktura7 populace vystihuje rozložení různých genotypů na tomtéž lokusu.
More...